Vi gör allt inom

Papptak

Oavsett om taken är stora eller små, om de behöver repareras eller läggas om så ställer vi upp!

Vi monterar taksäkerhet såsom takstegar och snörasskydd

Skeda Tak & Montage AB - Adress: Lövingsborg, Hagsätter, 585 97 Linköping - Tel: 070 641 67 86 - Mail: skedatak@telia.com               © Copyright skedatak.se